Helm verlaagt aantal dodelijk verongelukte fietsers met 75%

by / Thursday, 13 November 2014 / Published in Protective gear

Onderzoeken hebben aangetoond dat fietshelmen effectief zijn en het risico op de verschillende hoofdletsels aanzienlijk kunnen beperken of voorkomen: hersenletsel 33 tot 88 procent; hoofdletsel 63 tot 74 procent ; hoofd-/hersenletsel 45 tot 85 procent; bewustzijnsverlies 75 tot 86 procent; aangezichtletsel 27 tot 61 procent.

De effectiviteit tegen dodelijk hoofdletsel bleek 29 tot 90 procent. Van de dodelijk verongelukte fietsers zou 75 procent niet overleden zijn en nog in leven zijn, wanneer een fietshelm gedragen zou zijn. Internationale, onafhankelijke gezondheidsorganisaties als de World Health Organization (WHO), de American Academy of Pediatrics en de British Medical Association blijven overtuigd van het beschermende effect van de fietshelm. Zij hanteren hierbij de resultaten uit andere landen, waar de helm wel verplicht is.

Nederland kan de cijfers niet negeren, menen enkele gezaghebbende Nederlandse specialisten in een artikel in Medisch Contact (Fietshelm voor kinderen is noodzaak). “De preventieve waarde van een fietshelm voor kinderen is hoog en ook wij, als artsen, moeten het dragen van de fietshelm ondersteunen en propageren, zeker voor kinderen. Juist artsen zijn in een positie om preventie gefundeerd over te brengen, zoals in het nabehandelingstraject van een ongeval”, stellen zij.

‘Cool’

Door alle schoolkinderen in Nederland een Europees gecertificeerde fietshelm te geven, en gezamenlijk het dragen ervan ‘cool’ te maken, zal het aantal hoofd- en hersenletsels bij kinderen na een fietsongeval meer dan 45 procent verminderd worden. Dat is een vermindering van 500 van de 1100 kinderen tussen 0 en 19 jaar die jaarlijks op de SEH behandeld moeten worden en van 230 van de 500 kinderen tussen 0 en 19 jaar die na een eenzijdig fietsongeval wegens hoofd-/hersenletsel in het ziekenhuis terechtkomen. Het moet mogelijk zijn om door subsidie of sponsoring door bedrijven, organisaties of overheid, of door een gezamenlijke tv-campagne, een fietshelm gratis aan kinderen te verstrekken. Het is al fantastisch dat scholen, verenigingen en bedrijven lokale fietshelmcampagnes organiseren, zoals in Zeeland: ‘Coole kop, helm op’.

TOP